POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

ONS KYC BELEID 

Ofinans  streeft ernaar zijn klanten de beste en meest betrouwbare service te bieden in overeenstemming met de geldende wetten. 

Het doel van het Ofinans  Know Your Customer-beleid (“KYC-beleid”) dat in dit verband is ontworpen is als volgtDoor de klanten, transacties en diensten van Ofinans  te evalueren met een op risico gebaseerde benadering, het risico verminderen, het bewustzijn en de kennis van de werknemers inzake het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme bevorderen en in dit verband de klanten laten weten dat de activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving, in het bijzonder  Wet 4/2008 van 14 januari 2008 ter Voorkoming van het Witwassen van Inkomsten uit  Misdrijven.   

In het kader van dit KYC-beleid zijn klanten, voor wie een erkenningsprocedure wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat ze hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de geldende wetten, natuurlijke en rechtspersonen, die lid zijn van het platform dat toegankelijk is via www.miraclecash.com (“SITE”)die genieten van de diensten die op de site worden aangeboden en in ruil daarvoor de voorwaarden van het KYC-beleid accepteren (“Klant”) 

Ofinans  heeft dit KYC-beleid opgesteld in overeenstemming met de internationale normen en toepasselijke wetgeving. 

1.  Authenticatie

In overeenstemming met dit KYC-beleid neemt Ofinans , in het kader van de huidige wetgeving en ander intern beleid van het bedrijf, onderstaande maatregelen. 

Klantauthenticatie

Maatregelen om de begunstigde van de transacties van de klant te identificeren

Het verkrijgen van bevredigende informatie over het doel en de aard van de transactie die de klant wenst uit te voeren.

Monitoren van de Klant, de door hem uitgevoerde transacties en zijn relaties, en deze vergelijken met het Klantprofiel

Voor hoog risico klanten die bijzondere aandacht vereisen zal in het kader van het KYC beleid met betrekking tot het monitoren van klanten en transacties de identiteit worden vastgesteld voordat een servicerelatie tot stand wordt gebracht tussen de klant en Ofinans  of voordat de klant een transactie verricht. Bij het tot stand brengen van een servicerelatie tussen de Klant en het Bedrijf, zal informatie worden ingewonnen over het doel van de Klant, waarom hij lid wil worden van de Site, de transacties die hij op deze Site wil verrichten en wat hij ermee beoogt. De klantauthenticatie procedure wordt uitgevoerd in de volgende gevallen. 

Ongeacht het geldbedrag, bij het aangaan van een servicerelatie; daarnaast, 

Als het totale bedrag van een enkele cryptomunten aan/verkooptransactie of meerdere gekoppelde transacties gelijk is aan of groter dan 250.000,-USD;

Als het totale bedrag van een enkele cryptomunten wisseltransactie of meerdere gekoppelde transacties gelijk is aan of groter is dan 250.000,-USD; 

Ongeacht het bedrag, in gevallen waarin ingevolge de huidige wetgeving, melding van verdachte transacties vereist is 

Ongeacht het bedrag, als er enige twijfel bestaat over de juistheid en volledigheid van de eerder verkregen identiteitsinformatie;

In gevallen waarin de Klant die een transactie op de site aanvraagt, de genoemde transactie uitvoert ten behoeve van een derde partij; in dit geval wordt de identiteit geverifieerd, zowel van de Klant die de transactie aanvraagt als van de derde partij ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd. 

In de gevallen dat de Klant verklaart dat hij voor eigen rekening handelt; maar waarvan wordt vermoed dat hij handelin het belang van een derde partij, neemt Ofinans  alle maatregelen om de daadwerkelijke begunstigde te identificeren. 

In overeenstemming met de huidige wetgeving, bewaart Ofinans  de documenten op de site en in elke omgeving gedurende 12 jaar vanaf de datum van opstelling en de informatie met betrekking tot de authenticatie, vanaf de laatste transactiedatum, en toont ze op verzoek aan officiële instanties. 

2. Klanten waarmee geen servicerelatie zal worden tot stand gebracht 
In overeenstemming met het KYC-beleid zal Ofinans  geen servicerelatie aangaan met klanten met de volgende kenmerken. 
Klanten die anoniem of onder valse namen gebruikersaccounts willen openen 

Klanten die weigeren de vereiste informatie en documenten te verstrekken

Klanten die staan op de lijsten gepubliceerd door internationale instellingen en organisaties (OFAC, EU, VN, HMT, etc.) inzake het witwassen van inkomsten uit misdaad en terrorisme.

In gevallen waarin authenticatie niet is vastgelegd of er onvoldoende informatie wordt verstrekt over het doel van de servicerelatie.

Klanten die in het interne informatiesysteem van Ofinans  een negatieve beoordeling hebben voor het witwassen van geld in verband met financiering van terrorisme en aanverwante financiële misdrijven (fraude, namaak, georganiseerde misdaad, enz.),

 Illegale weddenschappen, goktransacties. 

3. Klanten voor wie voorzorgsmaatregelen worden genomen voordat een servicerelatie tot stand komt. Klanten en transacties met de volgende kenmerken, die ten gevolge van de op risico gebaseerde benadering van Ofinans , tot de categorie met hoog risico behoren, zullen een gedetailleerd beoordelingsproces ondergaan.  

Politiek invloedrijke personen

Organisaties Zonder Winstgevend Doel (verenigingen, stichtingen, hulpverlenende organisaties, enz.)

Natuurlijke personen in landen of regio’s waar cryptomunten activiteiten verboden of in hoge mate beperkt zijn

Transacties met hoog volume

Voor de bovengenoemde klanten en transacties moet toestemming worden verkregen van de senior manager van het bedrijf voordat een servicerelatie wordt aangegaan of de relevante transactie wordt uitgevoerd. Alvorens een servicerelatie met deze klanten aan te gaan, moet door gebruik te maken van officiële bronnen informatie worden ingewonnen om er zeker van te zijn dat er tegen hen geen onderzoek is ingesteld of geen straf is opgelegd in verband met het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 

Voor gedetailleerde informatie kunt u ons contacteren via [email protected].

Hoogachtend,
Ofinans OÜ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 30,146.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,021.57
tether
Tether (USDT) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.419772
litecoin
Litecoin (LTC) $ 71.58
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.086385
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.32
tron
TRON (TRX) $ 0.076801
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.40
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.45
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.122979
1inch
1inch (1INCH) $ 0.986551
storj
Storj (STORJ) $ 0.587067
vechain
VeChain (VET) $ 0.031757
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.057521
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.30