POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

GEBRUIKSOVEREENKOMST 

De hierin opgenomen “Gebruiksvoorwaarden” zijn van toepassing op de website www.miraclecash.com en op alle informatie en inhoud binnen de reikwijdte van deze “site”. 

Gelieve de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en van het Beveiligings- en Privacy beleid aandachtig te lezen voordat u de Site gebruikt. Door in te loggen en de site te blijven gebruiken, wordt u verondersteld op de hoogte te zijn van de betreffende voorwaarden en bepalingen en ze geaccepteerd te hebben. Als u deze voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, gelieve u zich van het gebruik van onze Site te onthouden. 

De onderstaande termen die hierin worden gebruikt, worden als volgt gedefinieerd: 

Veiligheid en Geheimhouding“: Dit zijn de bepalingen die, zoals hier gedefinieerd, op de Site zijn gepubliceerden die de regelgeving inhouden met betrekking tot de veiligheid en privacy van de Site. 

Gebruiker“: Natuurlijke en rechtspersonen die door in te loggen erkennen de Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van het Veiligheids- en Privacy beleid gelezen en aanvaard te hebben en die in het kader van deze bepalingen en voorwaarden gebruik maken van de Site  

Site”: Dit is de website en domeinnaam van www.miraclecash.com. 

Ofinans“:Ofinans  

De natuurlijke persoon gebruiker verklaart, door in te loggen op deze Site, dat hij ouder is dan 18 jaar . 

De gebruiker verbindt zich ertoe op de Site alleen correcte informatie in te voeren, hij verklaart en aanvaardt dat hij rechtstreeks verantwoordelijk is voor valse verklaringen en dat, als hij een natuurlijk persoon is, er ingevolge de statuten en andere toepasselijke bepalingen geen belemmeringen zijn om de Site te gebruiken.   

Ofinans spant zich tot het uiterste in om de Site up-to-date te houden, maar garandeert niet dat de informatie op de Site teallen tijde actueel is. Ofinans heeft het recht om de informatie en inhoud van de Site op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen gaan in op het moment van publicatie op de Site. 

De informatie en inhoud van de Site worden aangeboden op een “zoals is”-basis. Ofinans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan als gevolg van transacties die worden verricht op basis van de interpretatie van de informatie op de Site door een gebruiker, bezoeker of enig natuurlijk of rechtspersoon die op de hoogte is van de inhoud van de Site. 

Alle verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site ligt bij u. In dit verband raden we aan dat alleen geautoriseerde personen de Site gebruiken door correcte informatie in te voeren. 

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor alle directe of indirecte, materiële en immateriële schade, inclusief winstverlies, die kan voortvloeien uit het gebruik van de Site. 

Ondanks de implementatie van de beste beveiligingssystemen met betrekking tot de bescherming van de site, garanderen we geen ononderbroken service voor wat het gebruik betreft. We willen u erop wijzen dat we niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade ten gevolge van overmacht met inbegrip maar niet beperkt tot stroom- of telefoononderbrekingen, verbindingsstoringen, netwerkoverbelasting, technische storingen, overheidsmaatregelen, aanvallen op de Site of het portaal door derden, en andere negatieve factoren die het gebruik van de site verhinderen, welke zich buiten onze controle om zouden voordoen en die we ondanks al onze zorg en aandacht niet kunnen voorkomen. 

Ofinans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheid van de Gebruiker. 

U dient zich te onthouden van ongeoorloofde toegang tot de Site, de serviceprovider en elke computer of database die met de Site verbonden is. 

U mag geen aanval plegen op de Site, die systeembronnen onbruikbaar maakt of het gebruik van systeembronnen beperkt of verhindert. Als u deze regel overtreedt, begaat u volgens de geldende wetten een strafbaar feit. We verklaren dat we in het geval van een dergelijke overtreding een beroep zullen doen op de wetshandhavingsinstanties en dat we met deze autoriteiten zullen samenwerken door uw identiteit bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk beëindigd. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die ten gevolge van het gebruik van de Site of een gekoppelde internetsite of het downloaden van de inhoud, wordt toegebracht  aan uw computer hardware, programma’s, gegevens en andere verwante materialen door  virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs en andere soortgelijke schadelijke technologische materialen en elementen. 

Wij wijzen u erop dat u rechtstreeks verantwoordelijk zult worden gehouden voor alle verlies en schade die wij of derden kunnen lijden als gevolg van door u ingebrachte  virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs en gelijkaardige schadelijke technologische materialen die de Site onbruikbaar maken of ten gevolge van uw handelingen die het gebruik van de Site beperken of verhinderen, ongeacht uw mate van schuld. Gelieve uitsluitend originele en veilige software te gebruiken en u ervan te vergewissen dat uw computer en systeem vrij zijn van virussen e.d. voordat u de Site betreedt. 

Alle intellectuele en industriële rechten, inhoudsinformatie en materialen op de Site zijn eigendom van Ofinans. De volledige inhoud van de Site is beschermd door wetgeving en internationale overeenkomsten inzake gegevensbescherming, intellectuele en industriële rechten. Gebruikers mogen de informatie, het ontwerp en de inhoud ervan op geen enkele manier zonder toestemming kopiëren , gebruiken voor commerciële doeleinden of aan derden meedelen. Ze mogen geen site aanmaken die identiek is aan deze of er zodanig op gelijkt dat ze op het eerste gezicht de indruk geeft dezelfde te zijn. Ze mogen de hierin opgenomen links niet op een andere site kopiëren en er niet naar verwijzen voor commerciële doeleinden. Ofinans is niet verantwoordelijk voor transacties verricht in een andere domein of website waarin deze Site is opgenomen of waar men via een link wordt naar toe geleid. 

Als Ofinans kunnen we de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd controleert op relevante wijzigingen, aangezien de bepalingen hierin bindend voor u zijn. Sommige regels in de gebruiksvoorwaarden kunnen verwijderd zijn voor publicatie in een ander deel van de Site. 

De wetten van de Republiek Turkije zullen worden toegepast bij de interpretatie en implementatie van de gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken en gerechtsdeurwaarders van İstanbul zijn bevoegd om eventuele geschillen op te lossen die kunnen ontstaan ​​of verband houden met de gebruiksvoorwaarden en het bezoek aan de Site. 

We willen u eraan herinneren dat we informatie over u in ons systeem zullen opslaain het kader van ons privacy beleid, en dat u door het gebruik van de site hiermee instemt 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via ons e-mailadres [email protected]miraclecash.com . 

 

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,775.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,997.05
tether
Tether (USDT) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.4165
litecoin
Litecoin (LTC) $ 70.76
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.085702
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.24
tron
TRON (TRX) $ 0.076063
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.33
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.42
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.122087
1inch
1inch (1INCH) $ 0.983485
storj
Storj (STORJ) $ 0.58119
vechain
VeChain (VET) $ 0.031386
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.05919
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.28