POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

ANTI WITWAS (“AML”) BELEID

Het doel van Ofinans   , Anti-witwasbeleid (“AML-beleid”) is door de klanten, transacties en diensten van Ofinans   te evalueren met een op risico gebaseerde benadering, het risico te verminderen, het bewustzijn en de kennis van de werknemers inzake het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme te bevorderen en in dit verband de klanten te laten weten dat de activiteiten van het bedrijf worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving, in het bijzonder  Wet 4/2008 van 14 januari 2008 ter Voorkoming van het Witwassen van Inkomsten uit  Misdrijven.

In het kader van dit AML-beleid zijn klanten, voor wie een erkenningsprocedure wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat ze hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de geldende wetten, natuurlijke en rechtspersonen, die lid zijn van het platform dat toegankelijk is via www.miraclecash.com (“SITE”), die genieten van de diensten die op de site worden aangeboden en in ruil daarvoor de voorwaarden van het KYC-beleid accepteren (“Klant”). 

De firma zal de volgende maatregelen nemen om deze doelen te bereiken: 

 • De identiteit van alle nieuwe en bestaande klanten in redelijke mate verifiëren
 • Een op risico’s gebaseerde benadering toepassen om de belasting- en financieringstransacties van de klant te monitoren 
 • In het kader van de huidige wetgeving, elk door een klant uitgevoerde verdachte transactie melden aan de relevante instellingen en organisaties en registreren in het kader van dit AML-beleid
 • Oprichting van een AML-afdeling bij Ofinans  om de uitvoering en implementatie van het AML-beleid te coördineren.

Ofinans  heeft haar AML-beleid opgesteld in overeenstemming met internationale normen en toepasselijke wetgeving. 

1. Ken uw klant (KnowYour-Customerbeleid

In overeenstemming met het Know Your Customer (KYCbeleid op www.miraclecash.com, neemt Ofinans  volgende maatregelen in het kader van de geldende wetten en het intern bedrijfsbeleid. 

 • Klantidentiteit verifiëren
 • Maatregelen om de begunstigde van de transacties van de klant te identificeren
 • Het verkrijgen van bevredigende informatie over het doel en de aard van de transactie die de klant wil verrichten
 • Het volgevan de Klant, zijn transacties en relaties en deze vergelijken met het Klantprofiel.
 • Het monitoren van hoog risico klanten en transacties en andere klanten die bijzondere aandacht vereisen

2. Risicoanalyse en Opvolging

Ofinans , hanteert een op risico gebaseerde benadering bij het monitoren van de financiële activiteiten van haar klanten en voert risicoanalyses uit met onder vermelde methoden om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Aan de hand van de uit de analyseresultaten verkregen informatie kunnen de betrokken  klanten worden opgevolgd. Dit gebeurt bij het opstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften en andere zaken waarbij de klant betrokken is. 

Het doel van risicoanalyse-, volg– en controleactiviteiten is het tegen risico’s beschermen, bewaken en controleren van Ofinans de klanten en de crypto beurs. 

In dit verband houdt Ofinans  zich constant op de hoogte van de wet- en regelgeving inzake  cryptomunten– en wisselhandel en, en controleert de Klanten en transacties die tot de risicogroep behoren meer. 

Interne risicoanalyse, volg- en controleactiviteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de AML-afdeling van Ofinans Het bedrijf  neemt de volgende maatregelen inzake volg- en controleactiviteiten. 

 • Volgen en controle van hoog risico klanten en transacties
 • Volgen en controle van complexe en ongebruikelijke transacties
 • Volgen en controle van transacties met landen met een hoog risico
 • Analyse of de door de klanten uitgevoerde transacties al dan niet een vooraf bepaalde limiet overschrijden en overeenstemmen met het klantprofiel
 • Controleren, aanvullen en actualiseren van klantinformatie en documenten
 • Opslaan van de verplichte schriftelijk verkregen informatie inzake de handel in, en overdracht van cryptomunten
 • Controleren of een door de klant uitgevoerde transactie overeenstemt met de informatie die hij heeft verstrekt.

Ofinans  heeft de klanten en transacties in de risicogroep als volgt bepaald: 

 • Als het totale bedrag van een enkele cryptomunt aan/verkooptransactie of meerdere gekoppelde transacties gelijk is aan of groter dan 250.000,-USD;
 • Als het totale bedrag van een enkele cryptomunt wisseltransactie of meerdere gekoppelde transacties gelijk is aan of groter dan 250.000,-USD;
 • Ongeacht het bedrag, in gevallen waarin ingevolge de huidige wetgeving, melding van verdachte transacties vereist is;
 • Ongeacht het bedrag, als er enige twijfel bestaat over de juistheid en volledigheid van de eerder verkregen identiteitsinformatie;
 • Klanten die complexe transacties uitvoeren met dmogelijkheid derde begunstigden te verbergen;
 •  In de gevallen waar fondsen niet gemakkelijk kunnen worden geverifieerd;
 • Ingeval van ongebruikelijke transacties met een ogenschijnlijk economisch of ander legitiem doel.

3. Rapporteren van Verdachte Transacties

Transacties die waarschijnlijk verband houden met witwassen en terrorismefinanciering en die op grond van het noodzakelijke onderzoek daadwerkelijk als “Verdachte Transacties zijn aangemerkt, worden in het kader van de dienstverlening van  Ofinans , in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving gerapporteerd aan de Dienst “Money Exchange and Development Afdeling Fund Affairs. De natuurlijke personen die de verdachte transactie hebben uitgevoerd, de wettelijke vertegenwoordigers, de managers en het personeel van rechtspersonen die de meldingsplicht niet nakomen zijn verantwoordelijk en diverse administratieve en strafrechtelijke sancties zijn toepasselijk . Tijdens het uitvoeren van hun taken zullen de werknemers worden gewaarschuwd om ervoor te zorgen dat ze handelen in overeenstemming met de betrokken wetsbepalingen.  

Verdachte Transacties die moeten worden gedetecteerd en gerapporteerd zijn met inbegrip van maar niet beperkt tot,

 • Transacties die geen legitieme juridische en economische doeleinden hebben
 • Transacties waarbij de Klant vermijdt of weigert informatie en documenten te verstrekken
 • Transacties die volgens de geldende wetten moeten worden gerapporteerd
 • Transacties waarbij klanten misleidende en niet-verifieerbare informatie verstrekken
 • Transacties met accounts in regio’s waar het kopen, verkopen en omwisselen van cryptomunten verboden of beperkt is.
 • Andere transacties die hier niet worden opgesomd maar volgens de toepasselijke wetgeving als verdacht worden beschouwd,

4.Opleiding

Ofinans , die in dit opzicht een bedrijfscultuur heeft gecreëerd en zijn personeelsbeleid en procedures heeft uitgevaardigd in overeenstemming met de huidige wetgeving, voldoet op het gebied van training aan al zijn verplichtingen. De in dit kader aan het personeel te geven opleidingen zullen in ieder geval volgende onderwerpen omvatten; 

 • Bronnen van terrorismefinanciering afkomstig uit het witwassen van zwart geld.
 • Bepaling van de stadia en methoden van het witwassen van opbrengsten van misdrijven en caseanalyses over dit onderwerp
 • Wetgeving ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
 • Risicogebieden
 • Beleid en procedures van het bedrijf
 • Principes met betrekking tot klantverificatie
 • Principes met betrekking tot het melden van verdachte transacties
 • Bewaar- en presentatieverplichting
 • Verplichting tot het verstrekken van informatie en documenten
 • Sancties die worden toegepast bij niet-nakoming van verplichtingen
 • Internationale regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

5. Interne audit

Ofinans  is verplicht om periodiek te controleren of haar activiteiten en procedures met betrekking tot wetten, reglementen en aankondigingen tegen witwassen en financiering van terrorisme in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving. 

De afdeling Risicoanalyse en Controle is verantwoordelijk voor het samenstellen en rapporteren van de statistische gegevens die worden verzameld door middel van de interne audit activiteiten die regelmatig wordt uitgevoerd in overeenstemming met boven vermelde wetgeving. 

Voor meer informatie, gelieve ons te contacteren  via [email protected]. 

Hoogachtend, 

Ofinans  

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,959.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,011.00
tether
Tether (USDT) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.417705
litecoin
Litecoin (LTC) $ 71.11
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.085164
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.26
tron
TRON (TRX) $ 0.076178
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.36
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.43
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.121387
1inch
1inch (1INCH) $ 0.978636
storj
Storj (STORJ) $ 0.581124
vechain
VeChain (VET) $ 0.031411
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.057162
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.28