POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156
OFINANS OÜ POLITIKA PRANJA NOVCA (“AML”) 

Svrha Ofinans OÜ, Politika borbe protiv pranja novca (“Politika AMLP”); Ocjenjujući klijente, transakcije i usluge Ofinans OÜ–a pristupom zasnovanim na riziku, smanjujući rizik, sprječavajući stvaranje okruženja koje će olakšati pranje prihoda od kriminala i finansiranje terorizma, podizanje svijesti zaposlenih i dobijanje informacija u u tom smjeru, iu tom kontekstu, aktivnosti Društva od 14. januara 2008. godine, pod brojem 4/2008. To je obavještavanje kupaca o tome šta je učinilo u skladu sa važećim zakonodavstvom, posebno Zakonom o prevenciji pranja prihoda stečenih kriminalom. 

U okviru AML Politike pranja novca; korisnici, za koje se politika priznavanja primjenjuje u okviru djelatnosti kompanije, odnosi se na fizička i pravna lica koja postanu članovi web stranice (“stranica“) kojoj pristupaju s adrese www.miraclecash.com i imaju koristi od usluga ponuđenih na web stranici Zauzvrat postavite web stranicu i prihvatite pitanja iz ove Politike AML. (“Kupac“) 

Za postizanje ovih ciljeva kompanija će poduzeti sljedeće mjere: 

 Provjera identitete svih novih i postojećih kupaca u razumnoj mjeri
Primjena pristupa zasnovanog na riziku za praćenje oporezivanja i finansijskih transakcija Klijenta
Prijavljivanje svih sumnjivih transakcija koje su korisnici izvršili relevantnim institucijama i organizacijama u okviru važećeg zakonodavstva i evidentiranje transakcija u okviru ove Politike AML.
Osnivanje Odjela za borbu protiv pranja novca u Ofinans OÜ za koordinaciju izvršenja i implementacije politike AML. 

Ofinans OÜ je pripremio svoju politiku pranja novca u skladu sa međunarodnim standardima i važećim zakonodavstvom. 

1. Politika poznavanja svojih kupaca

U skladu s politikom Upoznaj svog klijenta (KYC politika) na www.miraclecash.com, Ofinans OÜ poduzima sljedeće mjere u okviru važećeg zakonodavstva i drugih internih politika Kompanije: 

Autentifikacija identiteta kupça,
Preduzimanje mjera za identifikaciju korisnika kao rezultat transakcija klijenta,
Dobijanje zadovoljavajućih informacija o svrsi i prirodi transakcije koju kupac želi obaviti,
Praćenje Klijenta i transakcija koje Klijent obavlja u odnosima sa klijentima i upoređivanje sa profilom Klijenta
Praćenje visokorizičnih kupaca, transakcija i drugih kupaca kojima je potrebna posebna pažnja 

2. Analiza i praćenje rizika

Ofinans OÜ., Usvaja pristup zasnovan na riziku u praćenju finansijskih aktivnosti svojih klijenata i vrši analizu rizika sa sljedećim metodama kako bi spriječio pranje novca i finansiranje terorizma, te može pratiti relevantne klijente u okviru pribavljenih informacija kao rezultat analize rizika. To će se učiniti prilikom pripreme računa ili poreskih prijava ili obavljanja bilo kakvog drugog posla s klijentom. 

Svrha aktivnosti analize, praćenja i kontrole rizika je zaštita, praćenje i kontrola Ofinans OÜ, njegovih kupaca i mjenjačnice kriptovaluta od rizika. 

U tom kontekstu, Ofinans OÜ stalno prati relevantno zakonodavstvo i propise o trgovanju i kliringu kripto valuta te češće kontrolira Klijente i transakcije koje definira kao rizičnu skupinu. 

Aktivnosti analize, praćenja i kontrole rizika koje će se provoditi u okviru Ofinans OÜ sprovode se u nadležnosti Odjela za borbu protiv pranja novca. Kompanija poduzima sljedeće mjere u okviru aktivnosti praćenja i kontrole: 

Praćenje i kontrola visokorizičnih kupaca i transakcija,
Praćenje i kontrola složenih i neobičnih transakcija,
Praćenje i kontrola transakcija sa zemljama visokog rizika,
Analiza da li transakcije koje izvršavaju kupci premašuju unaprijed utvrđeno ograničenje ili njihovu usklađenost s profilom korisnika,
Proveravanje, popunjavanje i ažuriranje podataka i dokumenata o korisnicima,
Za pohranu pisanih i obaveznih podataka koji se moraju čuvati u vezi s trgovanjem i prijenosom kriptovaluta,
Nadzirati da li je transakcija koju izvrši kupac u skladu s podacima o transakciji o kojoj je riječ.

Ofinans OÜ je odredio klijente i transakcije u visokorizičnoj grupi na sljedeći način: 

Ukoliko je ukupni iznos jedne transakcije kripto valute ili više povezanih transakcija jednak ili veći od 250.000.-USD;
Ukoliko je ukupan iznos jedne mjenjačnice kriptovaluta ili više povezanih transakcija jednak ili veći od 250.000.-USD;
U slučajevima koji zahtijevaju prijavljivanje sumnjivih transakcija u okviru važećih zakona, bez obzira na novčani iznos;
Ukoliko postoji sumnja u tačnost i adekvatnost prethodno pribavljenih podataka o identitetu, bez obzira na novčani iznos;
Klijenti koji izvode složene transakcije s potencijalom da sakriju korisnike treće strane
Tamo gdje se sredstva ne mogu lako provjeriti
Neobične transakcije s ekonomskom ili očiglednom legitimnom svrhom. 

3. Izvještavanje o sumnjivim transakcijama

U okviru usluga koje nudi Ofinans OÜ., U slučajevima kada postoji sumnja u pranje novca i finansiranje terorizma, transakcije koje su utvrđene kao sumnjive transakcije kao rezultat neophodnih istraga („Sumnjiva transakcija“) dostavljaju se Razmjeni novca i razvoju Prijavljuje se Odjel za poslove sa fondovima (“MABEB”) u skladu s važećim zakonodavstvom. ”). 

Sumnjive transakcije prijavljuju se izravno MABEB -u, bez obzira na iznose. 

Pravna lica koja su izvršila Sumnjivu transakciju i njihovi pravni zastupnici, rukovodioci i osoblje koje ne poštuju obavezu prijave sumnjive transakcije bit će odgovorni za sve vrste administrativnih i krivičnih sankcija. Za vrijeme obavljanja svojih dužnosti zaposlenici će biti upozoreni u okviru relevantnih zakonskih obaveza i osigurat će se da postupe u skladu s tim.

Sumnjive transakcije koje treba otkriti i prijaviti, uključujući, ali bez ograničenja, su sljedeće; 

Transakcije koje nemaju legitimne pravne i ekonomske svrhe,
Transakcije u kojima Kupac izbjegava ili nerado pruža informacije i dokumente,
Transakcije koje je potrebno prijaviti za obaveze definisane važećim zakonodavstvom,
Transakcije u kojima korisnici pružaju pogrešne i neprovjerljive informacije,
Transakcije s računima u regijama u kojima je zabranjena ili ograničena kupovina, prodaja i razmjena kriptovaluta,
Transakcije koje ovdje nisu navedene i koje će se/smatrati sumnjivim prema važećim zakonima, 

4. Obrazovanje

Stvarajući korporativnu kulturu, Ofinans OÜ ispunjava sve svoje obaveze u okviru obuke prema kadrovskoj politici i procedurama koje je donio u skladu s važećim zakonodavstvom. Obuke koje će se osoblje održati u okviru obaveza obuhvatit su najmanje sljedeće; 

Pranje izvora finansiranja terorizma nastalih kriminalom,
Određivanje faza i metoda pranja prihoda stečenih kriminalom i studije slučaja na ovu temu,
Zakonodavstvo o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma,
Rizična područja,
Korporativne politike i procedure,
Principi koji se odnose na verifikaciju korisnika,
Principi u vezi sa prijavljivanjem sumnjivih transakcija,
Obaveza očuvanja i prezentacije,
Obaveza davanja informacija i dokumenata,
Sankcije koje će se primjenjivati u slučaju kršenja obaveza,
Međunarodni propisi o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma 

5. Unutarnja revizija

Ofinans OÜ je dužan povremeno provjeravati da li su njegove aktivnosti u vezi sa zakonima, propisima i saopštenjima protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa važećim zakonodavstvom, politikama i procedurama finansiranja. 

Odsjek za analizu i kontrolu rizika odgovoran je za prikupljanje statističkih podataka i izvještavanje kao rezultat aktivnosti interne revizije koja se redovno sprovodi u skladu sa gore navedenim relevantnim zakonodavstvom. 

Za više informacija kontaktirajte nas na [email protected] 

S poštovanjem, 

Ofinans OÜ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,775.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,997.05
tether
Tether (USDT) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.4165
litecoin
Litecoin (LTC) $ 70.76
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.085702
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.24
tron
TRON (TRX) $ 0.076063
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.33
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.42
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.122087
1inch
1inch (1INCH) $ 0.983485
storj
Storj (STORJ) $ 0.58119
vechain
VeChain (VET) $ 0.031386
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.05919
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.28