POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156
RAHAVASTASE PESU (“AML”) POLIITIKA
Ofinans OÜ eesmärk, rahapesuvastane poliitika („AML Policy”); Hinnates Ofinans OÜ kliente, tehinguid ja teenuseid riskipõhise lähenemisviisiga, vähendades riski, takistades kuritegelikul teel saadud tulu pesemist ja terrorismi rahastamist hõlbustava keskkonna loomist, tõstes töötajate teadlikkust ja selles suunas teabe hankimine ja selles kontekstis Ettevõtte 14. jaanuari 2008. aasta tegevus numbritega 4/2008. Selle eesmärk on teavitada kliente sellest, mida nad on teinud vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eriti Kuritegelikul teel saadud rahapesu tõkestamine.
Selle rahapesuvastase poliitika raames saavad kliendid, kelle jaoks ettevõtte tegevuse raames rakendatakse tunnustamispoliitikat, veebisaidi (“Sait”) liikmeks saavad tegelikud ja juriidilised isikud, kes pääsevad juurde saidilt www.miraclecash.com ja saavad teenustest kasu. pakutakse saidil ja nõustute vastutasuks selle rahapesuvastase poliitikaga. (“Klient“)
Nende eesmärkide saavutamiseks võtab ettevõte järgmised meetmed:
Kontrollige mõistlikult kõigi uute ja olemasolevate klientide identiteeti
Riskipõhise lähenemisviisi rakendamine Kliendi maksustamise ja finantseerimistehingute jälgimiseks
Klientide kahtlastest tehingutest teavitamine asjaomastele asutustele ja organisatsioonidele kehtivate õigusaktide raames ning tehingute registreerimine käesoleva rahapesuvastase poliitika raames
Rahapesuvastase võitluse osakonna loomine Ofinans OÜ juurde, et koordineerida rahapesuvastase poliitika täitmist ja rakendamist.
Ofinans OÜ on koostanud oma rahapesuvastase poliitika vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja kehtivatele õigusaktidele.
1. Tunne oma klienti poliitika
Kooskõlas veebisaidi www.miraclecash.com poliitikaga „Tunne oma klienti” (KYC Policy) võtab Ofinans OÜ kehtivate õigusaktide ja muude ettevõtte sisepoliitika raames järgmisi meetmeid.
Kliendi identiteedi kontrollimine
Meetmete võtmine kliendi tehingute tulemusel kasusaaja tuvastamiseks
rahuldava teabe saamine tehingu eesmärgi ja olemuse kohta, mida klient soovib teha.
Kliendi ja kliendi tehingute ja kliendisuhete jälgimine ning võrdlemine kliendiprofiiliga.
Kõrge riskiga klientide, tehingute ja muude erilist tähelepanu nõudvate klientide jälgimine
2. Riskianalüüs ja monitooring
Ofinans OÜ. Kasutab oma klientide finantstegevuse jälgimisel riskipõhist lähenemisviisi ja viib läbi rahaanalüüsi ja terrorismi rahastamise vältimiseks riskianalüüsi järgmiste meetoditega ning saab saadud teabe raames jälgida asjaomaseid kliente. riskianalüüsi tulemusena. Seda tehakse kontode või maksudeklaratsioonide koostamisel või kliendiga mis tahes muu äri tegemisel.
Riskianalüüsi, järelevalve ja kontrolli tegevuste eesmärk on kaitsta, jälgida ja kontrollida Ofinans OÜ -d, selle kliente ja krüptoraha vahetust riskide eest.
Selles kontekstis jälgib Ofinans OÜ pidevalt krüptovaluutaga kauplemise ja kliiringutegevuse asjakohaseid õigusakte ja määrusi ning kontrollib sagedamini kliente ja tehinguid, mida ta riskirühmaks liigitab.
Ofinans OÜ asutuses tehtavad riskianalüüsid, seire– ja kontrollitegevused viiakse läbi rahapesuvastase osakonna vastutusel. Ettevõte rakendab järelevalve– ja kontrollitegevuse raames järgmisi meetmeid.
Kõrge riskiga klientide ja tehingute jälgimine ja kontroll
Keeruliste ja ebatavaliste tehingute jälgimine ja kontroll
Kõrge riskiga riikidega tehtavate tehingute jälgimine ja kontroll
Analüüs selle kohta, kas klientide sooritatud tehingud ületavad etteantud limiidi või nende kooskõla kliendiprofiiliga
Klienditeabe ja dokumentide kontrollimine, täiendamine ja uuendamine
Salvestada kirjalik ja kohustuslik teave, mis tuleb krüptorahadega kauplemise ja ülekandmise kohta säilitada.
Jälgida, kas kliendi sooritatud tehing vastab kõnealuse tehingu kohta käivale teabele.
Ofinans OÜ on kõrge riskirühma kliendid ja tehingud määranud järgmiselt:
Kui ühe krüptovaluuta tehingu või mitme lingitud tehingu kogusumma on võrdne või suurem kui 250 000.-USD;
Kui ühe krüptoraha vahetuse või mitme lingitud tehingu kogusumma on võrdne või suurem kui 250 000.-USD
juhtumid, mis nõuavad kehtivatest õigusaktidest tulenevalt kahtlastest tehingutest teatamist, olenemata rahasummast;
kui on kahtlusi varem omandatud identiteediteabe õigsuses ja piisavuses, olenemata rahasummast;
Kliendid, kes teevad keerulisi tehinguid ja võivad varjata kolmandatest isikutest kasusaajaid
Kui raha ei ole lihtne kontrollida
Ebatavalised tehingud, millel on majanduslik või ilmne seaduslik eesmärk
3. Kahtlastest tehingutest teatamine
Ofinans OÜ osutatavate teenuste raames esitatakse rahavahetusele ja arendustegevusele rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluste korral tehingud, mis on vajalike uurimiste tulemusena („Kahtlane tehing”) kahtlaste tehingutena määratletud. Rahaasjade osakond (“MABEB”) vastavalt kehtivatele õigusaktidele. ”).
Kahtlastest tehingutest teatatakse otse MABEB -le, olenemata summadest.
Kahtlase tehingu tegelikud isikud ja nende seaduslikud esindajad, juhid ja töötajad, kes ei täida kahtlasest tehingust teatamise kohustust, vastutavad igasuguste haldus– ja kriminaalkaristuste eest. Tööülesannete täitmisel hoiatatakse töötajaid asjakohaste juriidiliste kohustuste raames ja tagatakse, et nad käituvad vastavalt.
Kahtlased tehingud, mida tuleb avastada ja millest tuleb teatada, sealhulgas, kuid mitte ainult, on järgmised;
Tehingud, millel pole seaduslikke juriidilisi ja majanduslikke eesmärke
Tehingud, mille puhul klient väldib või ei soovi teavet ja dokumente esitada
Tehingud, millest tuleb teatada kehtivates õigusaktides määratletud kohustuste täitmiseks
Tehingud, kus kliendid esitavad eksitavat ja kontrollimatut teavet
Tehingud kontodega piirkondades, kus krüptovaluutade ostmine, müümine ja vahetamine on keelatud või piiratud
Tehingud, mida pole siin loetletud ja mida peetakse kehtivate õigusaktide kohaselt kahtlasteks,
4. Haridus
Ettevõtluskultuuri loomisega täidab Ofinans OÜ kõiki oma kohustusi koolituste raames koos personalipoliitika ja protseduuridega, mille ta on välja andnud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kohustuste raames personalile korraldatavad koolitused hõlmavad vähemalt järgmisi teemasid;
Kuritegevusest tulenevate terrorismi rahastamise allikate pesemine
Kuritegeliku tulu pesemise etappide ja meetodite kindlaksmääramine ning selleteemalised juhtumianalüüsid
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevad õigusaktid
Riskipiirkonnad
Ettevõtte poliitika ja protseduurid
Kliendi kinnitamisega seotud põhimõtted
Kahtlastest tehingutest teatamise põhimõtted
säilitamise ja esitamise kohustus
Teabe ja dokumentide esitamise kohustus
Kohustuste rikkumise korral kohaldatavad sanktsioonid
Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse rahvusvahelised eeskirjad
5. Siseaudit
Ofinans OÜ on kohustatud perioodiliselt kontrollima, kas tema rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste, määruste ja kommünikeedega seotud tegevus on kooskõlas kehtivate õigusaktide, finantspoliitika ja –korraga.
Riskianalüüsi ja kontrolli osakond vastutab statistiliste andmete kogumise ja aruandluse eest vastavalt eespool nimetatud asjakohastele õigusaktidele regulaarselt läbi viidud siseauditi tegevuse tulemusel.
Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected]
Lugupidamisega,
Ofinans OÜ
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,886.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,003.90
tether
Tether (USDT) $ 0.999946
xrp
XRP (XRP) $ 0.417116
litecoin
Litecoin (LTC) $ 70.78
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.085789
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.22
tron
TRON (TRX) $ 0.076073
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.34
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.42
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.120784
1inch
1inch (1INCH) $ 0.978823
storj
Storj (STORJ) $ 0.580129
vechain
VeChain (VET) $ 0.031292
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.05708
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.27